Vallens borg

 

Vallens Slott

Vallen 2007

Vallens slott i Våxtorps socken är beläget invid Storsjön i södra Halland.
Manbyggnaden ligger på en holme som sänker sig i terrasser ner mot Storsjön.

Denna var tidigare avskild från land genom en vallgrav, vilken nu är torrlagd.
Från holmen leder en bro till ladugårdsplanen som flankeras av två ekonomibyggnader.
Dessa fullständigar tillsammans med mangårdsbyggnaden själva slottsmiljön.
Samtliga här byggnader ingår i byggnadsminnesförklaringen.

Anläggandet av en byggnad på en holme var under medeltiden och även in i nyare tid
ett sätt att skydda sig mot fiender och ovälkomna gäster. Bostaddelen på Vallen torde också
ha medeltida anor, även om dess nuvarande utseende huvudsakligen präglas av en om
byggnad som var avslutad i början på 1800-talet.

Huvudbyggnaden i mitten flankeras av två sammanbyggda flyglar i trubbig vinkel.
Den är uppförd i två våningar. Fasaderna är gula med vit färg runt fönster och dörrar,
även pilastrar och gesimser är vita.

Huvudentrén är belägen i mittlängan, varifrån man kommer in från den kullerstensbelagda
borggården.  Från entrén utgår förbindelser till flyglarna. I övervåningen finns en salong
som renoverats 1977. Här ligger även längst sjösidan en svit av rum i fil.
Flera äldre kulturhistoriskt intressanta  kakelugnar ingår i byggnaden.

Vallen var redan vid medeltidens mitt en sätesgård för medlemmar ur adelssläkten Laxman.
Sedan dess har slottet vid flertal tillfällen bytt ägare. År 1939 avskildes lantbruket från borgen.

Ur skrift från Länsantikvarien 1978

Ägarelängd Vallen:
1300 -1500-talet Släkten Laxman
1502 Danska kronan
1503 köp av Henrik Krummedige
1530 dottern Sophie Henriksdatter Krummedige
1552 sonen Hartvig Bille
1573 brodern Jörgen Bille
1601 sonen Eskil Bille
1619 systersonen Eske Brock
1625 dotter Jytte Brock
1631 Henrik Gyldenstierna bytte till sig godset mot ett i Danmark
1654 Magnus Dureél köpte
1677 änkan Birgitta von Krakau
1686 dotter Magna Birgitta Durell
1712 sönerna Carl Gustav, Jacob Johan, Magnus Fredrik Meck
1739 Magnus Fredriks änka, Clara Sabina Lilliehöök
1758 dottern Magdalen Eleonora Meck
1766 sonen Otto Vilhelm Burensköld
1825 barnen Fale Henrik och Leonore Burensköld
1827 Leonore Burensköld
1870 köpte sonen Teodor Carlheim Gyllensköld
1909 sonen Bengt Carlheim Gyllensköld gift med Sophie Castenschiold
1933 Edvin Ohlsson köpte till dottern Margit Gisle

Borgen och gården delas 1939

Borgen efter delningen:
1939 köp av Charles W. MacKelvey de hyrde den mellan 1936-1939
1976 köptes borgen av Carl Herman Leuhusen
1988 köptes av Carlsson Hotel Sevice CAAS AB
1993 köptes av Merja Thomas Löfgren

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Säteriets ägarelängd:
1957 sonen Jörgen Bentz
1986 köptes Säteriet av Berne Thuresson
1989 köptes Säteriet av Nils Nilsson
1992 köptes Säteriet av Bengt Lindvall
1994 köptes Säteriet av Kungsleden Väst Fastighets AB
1996 köptes Säteriet av Sven Hallenheim

Midsommar 1903

Nedan är två bilder från 1903

Basar på Vallen 1903 Basaren på Vall 1903

 

SE ÄVEN BOKEN "VALLEN" AV ROY KARLSSON (år 2013)


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2014-06-21 23:48:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-03-07 19:42:26) Kontakta föreningen