Våxtorps skolor

En lag infördes 1723, under Fredrik I eller Adolf Fredriks regeringstid,
om att alla föräldrar skulle se till att deras barn lärde sig läsa.
Detta skedde efter många misslyckade försök med att få hela befolkningen
läskunnig under stormaktstiden.
Det innebar ingen egentlig skolplikt, fastän föräldrarna kunde hållas
ansvariga ifall kunskapen inte infann sig.
Skolplikt, dvs att skolgång är obligatorisk för varje barn, infördes
med folkskolestadgan 1842. En sexårig skolplikt fastställdes i Sverige 1882,
och sjuårig skolplikt infördes 1936.
Sjunde klass infördes i Våxtorp 1949.


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2017-03-22 16:48:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2018-03-03 13:14:04) Kontakta föreningen