Stora Menlösa

 

Menlösa hette år 1799 Mållösa och byn bestod av nio gårdar tätt tillsammans på båda sidor om en bygata.

Omkring 1845 förändras hela ägarebilden på landsbygden genom "laga skifte" då alla små delar av böndernas ägor, som låg utspridda i trakten, lades samman till större enheter.

Grunden till gården "Stora Menlösa" tillkommer genom sammanläggning av Menlösa 1,2,3 och 4 vilka köptes 1850 av handlaren Nils Wennström som också köper in Menlösa 5 och brukarna av denna får flytta.

Nils Wennström överskattar sina tillgångar och tvingas sälja egendomen 1867 till den danske medborgaren Nils Friis som bor kvar i Danmark. Sonen Berhard Friis övertar gården 1873 och även han bor kvar i Danmark till år 1885 då familjen flyttar till Stora Menlösa. 1897 tar dottern Dagmar och hennes man Paul Ahlman över. Dottern Vivian Ahlman tog senare över gården och drev den fram till 1970 då Sven Larsson som arrenderat Dömestorps gård köpte gården. Vivian Ahlman med systrar bodde kvar i stora boningshuset fram till 2004 då hon dog. Sven Larsson sålde gården 2004 och numera drivs gården av Magnus och Lena Pålsson.

Huvudbyggnaden på Stora Menlösa troligen slutet av 1920-talet Längor på Stora Menlösa, troligen slutet av 1920-talet

 

Se även Våxtorps hembygdsförening (skrifter/böcker): "Våxtorp i våra hjärtan" sid 57-62


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2014-06-19 23:28:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-03-04 10:48:35) Kontakta föreningen