Sjöaltesjön

Utdrag wikipedia: "Sjöaltesjön är en sjö i Laholms kommun i Hallands län och ingår i Stensåns huvudavrinningsområde. Sjön är 3,3 meter djup, har en yta på 0,641 kvadratkilometer och befinner sig 68 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Stensån. Vid provfiske har bland annat abborre, braxen, gers och gädda fångats i sjön"

Enligt wikipedia är strandlinjen 4,41 km och medeldjupet 1,8 meter.


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-02-24 20:40:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-02-25 08:38:37) Kontakta föreningen