Vråkärr folkskola

Den förste läraren i Vråkärr folkskola, belägen vid Sjöaltesjön, var  August Wind. Han började sin tjänst år 1865.

Skolbyggnaden revs och ersattes med en tegelbyggnad ca år 1920. Här bedrevs undervisning till år 1969.

Se även Våxtorps hembygdsförening (böcker/skrifter): "arvet från fäderna" sid 151, "bygd i förvandling" sid 75-80 och 82, "Sagan om Våxtorp" sid 131-132, "Våxtorp i våra hjärtan" sid 98 och sid 102.

 

Klassfoto från Vråkärr folkskola se www.tormarp.se under skolkort.


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2017-11-10 18:15:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-01-01 17:28:16) Kontakta föreningen