Nordanå småskola

Skolbyggnaden var färdig år 1909. Första lärarinna var Assarina Svensson och hon tjänstgjorde till år 1923. Det bedrevs skola i byggnaden till år 1969.

 

Assarina Nilsdotter anställdes år 1885 som småskolelärarinna i skolroten i södra Våxtorp med ambulerande tjänst i gårdarna. Hon var född år 1862 i Hallahus i Våxtorps församling, fadern  Nils Bråddesson var torpare och skogvaktare under Krapperup, moder var Petronella Olsdotter. Assarina gifte sig år 1899 med Ludvig Svensson från Bastena nr 2. De hyrde bostad i Bastena på Ludvigs föräldragård. Ludvig arbetade som snickare. När skolbyggnaden var färdig i Nordanå fick Assarina en fast skola, troligtvis fanns ingen bostadslägenhet i byggnaden från början utan det dröjde till år 1916 innan Ludvig och Assarina flyttade dit.

När Assarina slutade sin tjänst i Nordanå flyttade hon och Ludvig till Stackarp ( Stackarp 252) . År 1929 tilldelades Assarina Svensson Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld - första storleken- såsom belöning för långvarig och trogen tjänst.

 

 

Se även Våxtorps hembygdsförening ( böcker / skrifter): "arvet från fäderna" sid 154, "bygd i förvandling" sid 89-90, "Våxtorp i våra hjärtan" sid 98 och sid 102.

 

Klassfoto från Nordanå småskola se www.tormarp.se under skolfoto.

 

 

 


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2017-11-07 17:51:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-03-07 22:53:56) Kontakta föreningen