Stackarp 275

På denna fastighet drev Hermina Andersson affär under en stor del av första hälften av 1900-talet. Hon var född i Eglan 1876-10-26 där hennes föräldrar arrenderade ett lantbruk. Fadern hette Hans Kristian Johansson och modern Anna Stina Carlsdotter, båda födda år 1841. Hermina flyttade till Laholm år 1899 och gifte sig där med August Andersson den 27 april 1900.  August arbetade som kypare. Han dog 1903-09-30 i lunginflammation och Hermina blev ensam med deras son Alf, född 1900-09-19. År 1904 flyttar Hermina och sonen hem till föräldrarna i Eglan.

Herminas far köper år 1909 marken till "Stackarp 275 " av ägaren till Stackarp 1:3, John Carlsson. Fastigheten, som benämns Nyhem, får senare beteckningen Stackarp 1:5. Här bör då ha funnits en byggnad där handlare Johanna Hansson drev en affär. Hösten 1909 flyttar Hermina, sonen Alf, och hennes föräldrar hit till Stackarp 1:5 och Hermina övertar affären. Hermina köper fastigheten Stackarp 1:5 av fadern år 1914. Hon driver affär här ända fram till år 1947 då Sven Viebke övertar fastighet och affärsrörelse. Han driver rörelsen endast i några år. Frank Johansson, från Hästveda, född 1922-05-20, köper Stackarp 1:5 år 1949. Hans hustru hette Elsa Maria och var född 1919-12-16. Frank är handlare fram till år 1954 då Karl-Olof Johansson (Olle) från Tjörnarp, född 1932-06-07, tar över fastighet och rörelse. Han var gift med Anna Elisabet (Lisa), född 1928-11-13. De byggde ut affären och drev den fram till början av 1970-talet då den stängdes. Förutom att driva affären så hämtade Olle mjölk hos bönder och transporterade den till Örkelljunga mejeri. Han handlade även med ved och halm. Fastigheten såldes år 1980 till Bengt-Göran Nilsson och Yvonne Mogren.

När Hermina lämnade affären i Stackarp år 1947 flyttade hon till Hårsabäck. Hon avlider där 1957-10-14. Hennes far och mor dog i Stackarp år 1915 resp år 1919.

Handlare Frank Johanssons insats vid en motorcykelolycka år 1953 på Stackarps bro, se platsen "Stackarps gamla bro".

 


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-03-15 12:35:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-03-15 12:42:49) Kontakta föreningen