Stackarp 271

Genom köpekontrakt 21 april 1927 förvärvar Bina Sjöberg, hustru till f d ägaren till Stackarps kvarn Carl Sjöberg som avlidit år 1919, denna tomt. På tomten uppförs ett boningshus och Bina och hennes syster Neta flyttar hit år 1928. Hit flyttar från Åhuset även sonen Ernst Sjöberg med sambon Ester Nilsson.

Bina avlider år 1939 och Neta år 1941

Efter att Ester och Ernst avlidit år 1975 resp. år 1978 såldes fastigheten på auktion den 30 juni 1979.


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2017-10-28 19:42:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Våxtorps Hembygdsförening (2017-10-29 16:29:13) Kontakta föreningen