Äspered 256

På denna fastighet fanns mellan åren 1931 och 1959 Stackarps telefonstation (växelstation). Föreståndare var Agda Nilsson, gift med Wiktor Nilsson.

Se även Våxtorps hembygdsförening (böcker/skrifter):"Våxtorp i våra hjärtan" sid 97


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2017-11-03 20:30:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Våxtorps Hembygdsförening (2017-11-24 08:14:27) Kontakta föreningen