Äspered 257

På denna fastighet fanns det en diverseaffär mellan åren 1935 och 1968. Den startades av Arthur Karlsson.

Se även Våxtorps hembygdsförening (böcker/skrifter): "Våxtorp i våra hjärtan" sid 97


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2017-11-03 22:26:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-03-14 08:02:11) Kontakta föreningen