Stackarps kvarn

Stackarps kvarn tillhörde gården Stackarp 1:2 som i slutet av 1800-talet ägdes av Per Larsson. Han omkom genom olyckshändelse i kvarnen den 16 nov 1887 ( "Dog genom fall från ett qvarnhjul som han skulle befria från is" enl församlingsboken). Sterbhusdelägarna sålde år 1890 kvarnen på auktion till Carl Sjöberg från Bonnarps kvarn norr om Laholm. Stackarps kvarn drevs sedan av Carl Sjöberg fram till år 1916 då sonen Ernst Sjöberg tog över. Han drev kvarnen till år 1919. Nya ägare blev då Emil och Gerda Jönsson. Deras son Åke tog över år 1944.Han skall ha lagt ner verksamheten ca år 1980.

Mjölnare Ernst Sjöberg berättar  om kvarnen se Våxtorps hembygdsförening (böcker/skrifter): "arvet från fäderna" sid 182.

Nu ( år 2017)finns det en antik- och loppisbutik i kvarnbyggnaden.


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2017-10-28 23:56:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-03-19 08:33:02) Kontakta föreningen