Ydermossa 502

Detta hemman, Ydermossa 3:1, förvärvade Bengt Peter Svensson år 1888 av Per Nilsson.

Bengt Peter Svensson drev under 1890-talet en process mot Gyllenstierna på Krapperups fideikommiss angående rivning av Nordanå kvarn som orsakade stora översvämningar av  Ydermossas marker. Se Våxtorps hembygdsförening "arvet från fäderna" sid 185-186

Utdrag "Gods och Gårdar 1945":

"Gården friköptes omkr 1890 från Vallens gods  av Bengt Petter Svensson. Dessförinnan hade den brukats av hans morbroder Per Nilsson. B. P. Svenssons efterträdare blev svärsonen Arvid Johansson, vars maka nu brukar gården.

Äg: Änkefru Klara Gulli Johansson f. 14/11 1889. Dotter till B. P Svensson o. h. h. Matilda f. Gudmundsson. Gift 14 med Arvid Johansson, f. 1890, död 37. Barn: Karl f. 14, Sven f. 17, Rolf f. 20, Bror f. 22, Elise f. 25, Anna o Ture f. 26."


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2017-12-15 16:02:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-03-17 16:05:24) Kontakta föreningen