Fladalt 1:36

På slutet av 1800-talet användes byggnaden på denna tomt till skolundervisning. Ny skolbyggnad uppfördes ca 0,5  km längre österut år 1899 (se "Fladalt småskola").

Byggnaden användes senare som undantagsstuga av änkan Kristina Bengtsson, född Pålsdotter den 5 april 1850, änka efter Carl Peter Bengtsson, som dog den 18 mars 1914. Carl Peter var född den 28 januari 1846. Kristina köper fastigheten den 9 februari 1918. Hon dog den 17 januari 1951, 100 år gammal.

Byggnaden är numera riven.

 

Se även Våxtorps hembygdsförening (skrifter/böcker): "Våxtorp i våra hjärtan" sid 92-93.


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-03-11 11:39:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-03-12 16:25:39) Kontakta föreningen