Axelvold

En stor del av Axelvolds gård har förut tillhört Tormarp, men ca 1830
läggs arrendegårdarna under Wallen.
1870 bildas Axelvold genom en sammanslagning av Tormarp 1, 2 och 3.
Genom laga skifte lades även Våxtorp 7 och 8 till Axelvolds gård.

Den första arrendatorn var Bengt Peter Svensson med hustru Pernilla år 1870.
År 1876 kom Alfred Meijer från Danmark som ny arrendator och ett nytt boningshus
byggdes, byggmästare är Sjunne Larsson, anfader till Sjunnessons i Fågelsång.
1883 övertas gården av löjtnant Fredrik Reinhold Lövenborg.
Johan Bachman övertar gården 1909 med sin maka Maria Carlheim-Gyllensköld
och de efterträddes 1933 av sonen Kjell Bachman och hans maka Marianne f. Klinker som
brukade den till 1980. Sonen Karl Johan Bachman och h.h. Anne Christine Söderlund tog över.
19?? övertogs gården av Eva o Mats Wigell.
1998 köpte Sven-Johan Magnusson och Katarina Magnusson gården.

 

Se även Våxtorps hembygdsförening (skrifter/böcker):"arvet från fäderna" sid 73, "Våxtorp i våra hjärtan" sid 74-75

 

 

 


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2014-06-21 23:45:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-03-12 14:53:25) Kontakta föreningen