Ekebränna 311

Alla de tre gårdarna i byn var fyrlängade. Endast denna gård är fortfarande kvar som fyrlängad. På denna gård fanns ett utskänkningsrum, se ovan under Ekebränna by, och i rummet fanns målningar på väggplankorna som var daterade år 1782. Innanför utskänkningsrummet fanns ett mindre gästrum. Väggplankorna med målningar förvärvades av Hallands museum, Halmstad, i början på 1950-talet. Efter omfattande rengörings- och återställningsarbeten byggdes utskänkningsrummet upp på Länsmuseet i Halmstad år 1963 (monterades ned ca år 2011-12). I Våxtorps hembygdsstuga finns "kopior" av väggmålningarna utförda av konstnärinnan Inger Asker. På gården i Ekebränna har i slutet på 1980-talet utförts nya väggmålningar på nya väggplankor i det gamla utskänkningsrummet.

Birger Nilsson, som föddes på gården 1888-11-14, tog över arrendegården efter sina föräldrar år 1920. Han gifte sig med Rut Hansson, född i Lycket 1897-09-06, den 4 november 1921. De drev gården till år 1955 då de friköpte byggnader och tomt. Rut dog 1976-07-01 och Birger 1977-12-27.

 

Se även Våxtorps hembygdsförening (böcker/skrifter): "arvet från fäderna" sid 38 och "bygd i förvandling" sid 33.


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2017-04-05 22:15:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Våxtorps Hembygdsförening (2017-12-13 19:56:50) Kontakta föreningen