Vargastenen i Fågelsång

 

Utdrag från Våxtorps hembygdsförening (skrifter/böcker) : "arvet från fäderna" sid 193

"På framlidne Johan Sjunnessons skogsmarker finns ett större flyttblock som ha kallats vargastenen. Traditionen berättar att det på 1880-talet förekommit vargar även så långt ned som i södra Sverige. Varför stenen fått sitt namn och i vilket sammanhang kan gissningsvis vara att stenen tjänat som utsiktspost efter dessa rovdjur. Varga-saxen är ännu bevarad.

Stenen kom måhända även till pass då nötkreaturen gingo på skogsbete. Medelst näverluren som ännu finnes bevarad blåstes locktoner för att kalla hem korna till mjölkdags."


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-03-09 09:12:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-03-12 20:16:53) Kontakta föreningen