Fågelsång 88

Se Våxtorps hembygdsförening (skrifter/böcker) : "arvet från fäderna" sid 39, 134, 137, 180,192,  "bygd i förvandling" sid 54-61, "Våxtorp i våra hjärtan" sid 72-73


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-03-07 15:18:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-03-09 11:27:44) Kontakta föreningen