Fågelsång 86

Se Våxtorps hembygdsförening (skrifter/böcker): "arvet från fäderna" sid 57-58, 133, 135, "bygd i förvandling" sid 62-66, "Våxtorp i våra hjärtan" sid 70-71.


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-03-07 15:11:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-03-07 19:45:56) Kontakta föreningen