Våxtorp församling

Hasslöv-Våxtorps församling tillhör Göteborgs stift och Laholms kontrakt
i Laholms kommun. 
Församlingen bildades 2006 genom sammanslagning
av Hasslövs församling och Våxtorps församling och den sammanslagna
församlingen bildade då till 2014 ett eget pastorat.
Från 2014 ingår församlingen i Höks pastorat.
Våxtorp ligger i södra Halland norr om Hallandsåsen och gränsar till Skåne.

Våxbor berättar . . .

Är du intresserad av Våxtorps-Binge så klicka på nästa rad:
BINGE


Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Våxtorps Hembygdsförening (2014-06-21 23:29:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Våxtorps Hembygdsförening (2018-02-17 14:13:03) Kontakta föreningen