Våxtorps Frivilliga Brandkår


   Är du intresserad av historien om
Image
    kan du besöka Lantbruksmuseet i Våxtorps Hembygdsförening,
    där finns ett minimuseum och protokoll från 1935 till 1968
    då föreningen upphörde.

   Image

Editerad av: Bengt-Rune Karlsson (2019-03-27 04:28:17)