Våxtorps Hembygdsförening


Image

Våxtorps Hembygdsförening ligger vid riksväg 24 mitt i samhället.

Våxtorps Hembygdsförening bildades 1958.
Föreningen har idag ca 400 medlemmar.

Föreningens ändamål är att främja hembygdsvård och hembygdsforskning.
Att tillvarata äldre kulturminnen inom Våxtorps församling och för den skull arrangera museum med arkiv och se till att samlingarna hanteras och på lämpligt sätt görs tillgängliga för intresserade. Därutöver skyddar man så långt som möjligt permanenta fornlämningar, äldre byggnader och anmärkningsvärda naturliga sevärdheter inom verksamhetsområdet och arbetar för naturvård.

Du har möjlighet att väva i vår vävstuga, tre vävstolar är för närvarande tillgängliga.

På tisdagseftermiddagar under sommaren är du välkommen att delta i den allmänna vården av hembygdsgården.
Kom gärna ner och prata lite.
Allt arbete på hembygdsgården utförs ideellt av medlemmarna.

Image Image

Förening:

Våxtorps Hembygdsförening

Skapad av: Bengt-Rune Karlsson (2019-03-22 22:29:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bengt-Rune Karlsson (2019-04-16 14:22:18) Kontakta föreningen