Hembygdsparken

Hembygdsgårdens äldsta byggnad ”gamla stugan” (till höger på bilden ovan) är flyttad till sin nuvarande plats och är från senare delen av 1700-talet. Stugan är återställd i sitt ursprungliga skick och försedd med vasstak. Övriga byggnader har funnits på platsen, förutom ”stallet” (till vänster på bilden ovan) som är byggt 1972.

I ”gamla stugan” finns bygdemuseum med bl a bondeledaren Carl Ifvarssons skrivbord, fältmarskalk Rutger von Aschebergs bröllopsmorgonrock med tillhörande morgontofflor samt binge(sticke)utställning.

I ”stallet” finns samlingslokalen med reproduktion av en kroginteriör på en av väggarna. Kroginteriören är hämtad från ett gammalt gästgiveri i trakten och föreställer de fyra stånden: adel, präster, borgare och bönder. Originalmålningen finns på Hallands Museum.

Övriga byggnader inrymmer bl a lantbruksmuseum, toffelmakeri, snickarbod, vävstuga, bysmedja, takspånhyvel. Dessutom finns en inbyggd danspaviljong under tak inom området.

ArkivFotograf: Arkiv

Statyn ”Bingerskan”, av Lars Lindekrantz, fanns också inom området. Bingerskan var gjord i hamrad kopparplåt och symboliserar bingets (stickkonstens) härkomst till Sverige. Binget infördes i Sverige på 1600-talet av holländskan Magna Brita  Cracau slottsfru på Vallens slott i Våxtorp. Tyvärr stals vår kära ”Bingerska”, omkring den 20 augusti 2011, för några futtiga tusenlappar i kopparvärde.

 

 

 

 


Våxtorps Hembygdsförening 2015 / SK
Fotograf: Våxtorps Hembygdsförening 2015 / SK

 

2013: Diskussioner med kommunen, som hade fått konstverket av Hembygdsföreningen. Vad skall komma istället för vår fina bingerska. Valet föll på en stenskulptur av  Magnus Ringborg.

2014-08-24: Invigdes vår nya Bingerska, med ”pompa och ståt”. Elisabeth Babic invigde och Våxtorps Brassband spelade.

”Gamla stugan”, ”Stallet” och danspaviljongen är försedda med handikappramper och i ”Stallet” finns handikapptoalett.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter