Föreningen

Länk till vår hemsida med gamla foto m.m.

Våxtorps Hembygdsförening bildades 1958.
Föreningen har idag ca 400 medlemmar.

Föreningens ändamål är att främja hembygdsvård och hembygdsforskning. Att tillvarata äldre kulturminnen inom Våxtorps församling och för den skull anordna museum med arkiv och att tillse att samlingarna vårdas och på lämpligt sätt göras tillgängliga för intresserade. Dessutom att övervaka och i möjligaste mån skydda fasta fornlämningar, äldre byggnadsminnesmärken och märkligare naturminnesmärken inom verksamhetsområdet och att verka för naturvård och naturskydd.

Du har möjlighet att väva i vår vävstuga. Tre vävstolar är för närvarande uppställda.

På tisdagseftermiddagar är du välkommen att deltaga i den allmänna skötseln av hembygdsgården. Allt arbete på hembygdsgården utförs ideellt av medlemmar.

Binge (stickning) Vi har en film om bingets historia klicka här för att se den.
Vi har en hemsida med foto, berättelser och även om Binget. klicka här

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter