Vad händer nu med hembygdsgården


Byggnaden är idag helt tömd och det arbete som utförs är att sammanställa de skador som explosionen orsakade för att på bästa sätt kunna återställa hembygdsgården.

Kommunens fastighetsenhet arbetar tillsammans med bygglovsantikvarie, timmermän och byggfirma för att undersöka konstruktionens  material för att på bästa sätt kunna avgöra vad som behöver göras och hur renoveringen skall göras.

Det är tre försäkringsbolag som är involverade i utredningen vilka man samarbetar med. När ett renoveringsförslag, och därmed också kostnad för detta är framlagt, måste nämnden för teknik, fritid och kultur fatta ett beslut. Först därefter kan en plan för hur lång tid detta arbete kommer att ta redovisas.

I dagsläget bedömer man att byggnaden inte hinner bli återställd i tid till sommaren 2020 för att den populära café-verksamheten skall kunna bedrivas inne i hembygdsgården.

Sommaren 2020 kommer dessvärre både café-verksamheten och museet att vara stängda.

Klicka på länken för att få information från: Vaxholms stad

 

Editerad av: Urban Fredriksson (2020-02-18 15:30:17)