Styrelse


Vaxholms Hembygdsförenings styrelse består av följande personer:

Funktion Namn Mailadress Telefon
Ordförande Åke Hedhammar [email protected] 070-622 27 96
V. Ordförande & Gårdsvärd  Olle Almquist [email protected] 070-555 08 70
Sekreterare Anita Järvenpää [email protected] 070-629 25 32
Kassör Björn Ryding [email protected] 08-541 314 63
Samlingsvårdare Chris Druid [email protected] 073-650 45 50
Suppleant Anna Ditzinger [email protected]  
Suppleant Margareta Brandberg [email protected] 08-541 316 55
Suppleant Urban Fredriksson [email protected]e  

 

Editerad av: Urban Fredriksson (2020-01-26 09:28:43)