Vätöbygden

Byarna

Det finns 11 byar i gamla Vätö socken (Björködelen ej medtagen) och alla har de sina rötter tillbaks i medeltiden. Jordbruk och skärgård har format människorna och deras livsvillkor.

Starka impulser från omvärlden har genom århundradena påverkat livet i byarna, framförallt genom en omfattande sjöfartsverksamhet och senare genom en stor stenindustri.

I våra dagar sker en stark påverkan utifrån dels genom fritidsboende och dels genom en ökande befolkning.

Stenminnen

Under första halvan av 1900-talet utvecklades stenhanteringen till en betydande industri med förgreningar runtom i Sverige. Vätögraniten blev en viktig byggsten i de växande städerna och deras miljö.

Nu för tiden kan vi se resterna av den gamla stenindustrin på många platser på Vätön. I stenbrotten kan vi ana vad det tunga arbetet innebar och under vilka villkor människorna verkade.

Fram till 2015 har man brutit och huggit sten i Karlsängen på Vätöns östra sida, och där tillverkat specialarbeten av skilda slag.