Litteratur och arkiv

I Norrtälje bibliotek finns att läsa om Vätö,
Klicka här om du vill se vad biblioteket har.

Vill du söka i arkiv kan du klicka här – sök på Vätö.

Här nedan är ett urval av skrifter.

Vätö förr och nu, nr 1 – 13
Vätö Hembygdsförening, skrifter åren 2005 – 2017

De gröna åren

Erik Lund Redigerad av Claes Lund

Historien om Vätös stenhuggerier
Claes Lund, 2012

Hargs by, En vandring ii Harg från medeltid till i dag.
Claes Lund, 2007

Hargs by, Vätö 1850-1960
Claes Lund, 2009

Vätö från forntid till nutid
Kerstin G:son Berg, skrift, 1989

Vätö – en Ö i Roslagen
David Karlsson, uppsats, 1995

Vätö runt på cykel och till fots
Vätö Hembygdsförening, stencil, 2000

Vätö kyrka
I.Wilcke-Lindqvist, 3:e upplagan, 1983

Vätös byar och gamla gårdar
Kerstin G:son Berg, uppsats, 1986

Vätögranit – Stenindustri, folkrörelse och politik Lennart Rosander, 1:a upplagan, 2000

Vätögraniten
PH Lundegårdh, SGU Årsbok 47, 1953

Sandstenshygge på Björkö – Arholma
Kerstin G:son Berg, uppsats, vt 1954

Vätö stenhistoria
Berthold Karlsson, CD-skiva, 1999

Jonas i valfiskens buk
Johannes Lindberg, biografi, 1951

Segelfartygsrederier i gamla Vätö socken
Kerstin G:son Berg, Avhandling, 1984

Vätö handelsförening
Johannes Lindberg, minnesskrift, 1928

Vätö idrottsklubb 40 årsjubileet
Vätö IK / Tore Ericsson, minnesskrift, 1986

Lyhundra en parantes
Bertil Helmersson, minnesskrift, 1996

Flyttning till och från Vätö 1895-1910
Kerstin G:son Berg, 2 betygs uppsats,1986

Motsättningar och intressegrupperingar inom kommunalstämman i Vätö under fyrkskalans tid
Urban Johansson, 3-betygsuppsats, 1979

Bomärken i Roslagen 3(8): Bro och vätö skeppslag
Ove Andersson, uppsats, 1988

Upplysningar om Vätömålet i Roslagen
August Schagerström, avhandling, 1884