Vätö hembygdsförening

Föreningens verksamhet är att slå vakt om bygdens kulturarv och därvid bidraga till att alla boende ges hemkänsla i orten.

Föreningen genomför traditionsenliga evenemang såsom firande av valborg och midsommar. Genom utflykter, rundvandringar och dokumentering sprider vi kunskap om bygdens historia och nutid.