Hantering av personuppgifter


Information om hantering av personuppgifter

Västra Tunhems Hembygdsförening hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen - GDPR. Läs mer om GDPR på Datainspektionen.

För att kunna tillhandahålla medlemskap sparar föreningen följande personuppgifter i ett medlemsregister: medlemsnummer, namn, adress, telefonnummer, ev. mobilnummer, ev. mailadress, startår för medlemskap, samt betald avgift innevarande år.

Medlemsregistret används för att hålla reda på aktuellt antal medlemmar, göra medlemsutskick, samt kontrollera betalda medlemsavgifter. Medlemsregistret delges inte till tredje part.

Informationen läggs upp då medlemskap registreras. Informationen tas bort vid årskiftet efter begäran om utträde ur föreningen, eller efter ett års obetald medlemsavgift.

Medlemsregistret hanteras och uppdateras av kassören.

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-01-03 22:12:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-01-03 22:19:00) Kontakta föreningen