Kommittéer


Medlemmar i kommittéer verksamhetsåret 2022

Trivselkommitté  

Ingela Ohlsson, sammankallande

Carla Paparo

Helena Herbertsson

Ulla Fredriksson

Åsa Sandblom

Barbro Ekman 

Ett antal ytterligare personer är med och hjälper till vid olika tillfällen.

 

Sommarkvällar

Ulla Gustafsson

Ann-Sofie Saville

 

Växtkommitté

Bernt Björk

Lars Björk

Annika Karlsson

 

Rosts stuga

Ingvar Hallberg

 

Fastighetsunderhåll inkl. skvaltkvarnen

Harry Persson

Stig Knutsson

Hans Gustavsson

Sven Hall

Jan Örnberg

Håkan Sandblom

Göran Ekman

Tomas Freiholtz

 

 

 

 

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: (2018-11-04 08:29:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2022-03-22 11:07:14) Kontakta föreningen