Kommittéer


Medlemmar i kommittéer verksamhetsåret 2020

Trivselkommitté  

Birgitta Eriksson

Britt Thyberg

Carla Paparo

Helen Weber

Helena Herbertsson

Karin Erlandsson

Monica Svensson

Ulla Fredriksson

Ingela Ohlsson

Åsa Sandblom

 

Sommarkvällar

Ulla Gustafsson

Ann-Sofie Saville

 

Växtkommitté

Bernt Björk

Lars Björk

Annika Karlsson

 

Rosts stuga

Ingvar Hallberg

 

Fastighetsunderhåll inkl. skvaltkvarnen

Harry Persson

Tomas Freiholtz

Jan Örnberg

Hans Gustavsson

Sven Hall

Stig Knutsson

Bertil Österberg

Håkan Sandblom

 

 

Editerad av: Hanne Rosvall (2020-06-06 18:08:39)