Kommittéer


Medlemmar i kommittéer verksamhetsåret 2021

Trivselkommitté  

Birgitta Eriksson

Britt Thyberg

Carla Paparo

Helen Weber

Helena Herbertsson

Karin Erlandsson

Monica Svensson

Ulla Fredriksson

Åsa Sandblom

Ingela Ohlsson

Barbro Ekman 

Rune Ljungströmmer

Monica Lindén

Britt-Marie Åberg

Christina Dafgård

Sommarkvällar

Ulla Gustafsson

Ann-Sofie Saville

 

Växtkommitté

Bernt Björk

Lars Björk

Annika Karlsson

 

Rosts stuga

Ingvar Hallberg

 

Fastighetsunderhåll inkl. skvaltkvarnen

Harry Persson

Stig Knutsson

Hans Gustavsson

Sven Hall

Jan Örnberg

Håkan Sandblom

Bertil Österberg

Göran Ekman

Tomas Freiholtz

 

 

 

 

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2021-03-29 12:05:36) Kontakta föreningen
Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2018-11-04 08:29:12) Kontakta föreningen