Claes Johan Ljungström 200 år

25 juli är det 200 år sedan kyrkoherden Claes Johan Ljungström föddes. Ljungström var initiativtagaren och en av grundarna till Västergötlands Fornminnesförening, och han har spelat stor roll för bevarandet av bygdens historia. Claes Johan Ljungström är begravd på kyrkogården i Västra Tunhem. Hembygdsföreningen kommer att anordna en blomsättning vid hans grav på torsdag 1 augusti kl. 18 för att hedra hans minne. 

Mer information om Claes Johan Ljungström finns i Hembygdsföreningens 50-års skrift.


Editerad av: Hanne Rosvall (2019-07-22 17:17:58)