Gravsten Västra Torup Amon Amonsson

Gravsten Västra Torup Amon Amonsson
Gravsten Västra Torups kyrkogård över Amon Amonsson f. 1906 d. d. 1923 - uppgifter Gravstensinventeringen
Fotograf

Hjördis Nilsson