Gravsten Västra Torup Hanna Persson

Gravsten Västra Torup Hanna Persson
Gravsten Västra Torups kyrkogård över Hanna Persson f. 1851 d. 1924 - uppgifter Gravstensinventeringen
Fotograf

Hjördis Nilsson