Gravsten Västra Torup Sven o Anna Olsson

Gravsten Västra Torup Sven o Anna Olsson
Gravsten Västra Torups kyrkogård över lantbrukaren Sven P Olsson f. 1856 d. 1926 och  hustrun Anna f. 1957 d. 1949
Fotograf

Hjördis Nilsson