Gravsten Västra Torup Martin o Matilda Lindholm

Gravsten Västra Torup Martin o Matilda Lindholm
Gravsten Västra Torups kyrkogård över Martin Lindhollm f. 1856 d. 1944 och hustrun Matilda f. 1853 d. 1925 - uppgifter Gravstensinventeringen
Fotograf

Hjördis Nilsson