Gravsten Västra Torup Hellstens

Gravsten Västra Torup Hellstens
Gravsten Västra Torups kyrkogård över Johannes Hellsten f. 1847 d, 1922, Paula Hellsten Ekelund f. 1871 d. 1959, Sture Hellsten f. 1895 d. 1939 - uppgifter Gravinventeringen
Fotograf

Hjördis Nilsson