Gravsten Västra Torup Per Bengtsson

Gravsten Västra Torup Per Bengtsson
Gravsten Västra Torups kyrkogård över Per Bengtsson f. 1855 d. 1927
Fotograf

Hjördis Nilsson