Gravsten Västra Torup Anders Nilson

Gravsten Västra Torup Anders Nilson
Gravsten Västra Torups kyrkogård över Anders Nilson f. 1812 d. 1871 - uppgifter från Gravstensinventeringen
Fotograf

Hjördis Nilsson