Gravsten Västra Torup syskonen Celin

Gravsten Västra Torup syskonen Celin
Gravsten Västra Torups kyrkogård över syskonen Celin
Artur Celin • Född: 1903-11-08 • Död: 1929-04-21
Signe Celin • Född: 1912-06-01 • Död: 1930-12-18
Malte Celin • Född: 1914-11-28 • Död: 1922-11-17
Fotograf

Hjördis Nilsson