Gravsten Västra Torup Anders o Eva Nilsson

Gravsten Västra Torup Anders o Eva Nilsson
Gravsten Västra Torups kyrkogård över Anders Nilsson f. 1847 d. 1931 och hustrun Eva Nilsson f. 1849 d.1932
Fotograf

Hjördis Nilsson