Oskar Pettersson i Västra Torup

Oskar Pettersson i Västra Torup
Oskar Pettersson, Västra Torup. Huvudman för Torups sparbank 1906, styrelseledamot 1909-1915, 1924-1926 samt vice ordförande och kassör 1924-
Fotograf

Okänd