Carl Rosengren i Västra Torup

Carl Rosengren i Västra Torup
Carl Rosengren, Västra Torup. Styrelseledamot i Torups sparbank 1900-1901.
Fotograf

Okänd