Jöns Andersson i Västra Torup

Jöns Andersson i Västra Torup
Jöns Andersson, Västra Torup. Revisor i Torups sparbank 1898-1903
Fotograf

Okänd