Petter Jönsson i Strandböke

Petter Jönsson i Strandböke
Petter Jönsson, Strandböke. Styrelseledamot i Torups sparbank 1893.
Fotograf

Okänd