Norin Maurits i Svenstorp

Norin Maurits i Svenstorp
Norin Maurits, Svenstorp. Styrelseledamot i Torups sparbank 1917-1919. Foto från minnesskriften "Torups sockens sparbank 1873-1948".
Fotograf

Okänd