Lars Lindström i Hissmossa

Lars Lindström i Hissmossa
Lars Lindström, Hissmossa. Revisor i Torups sparbank 1896, vid skilda tillfällen i 23 år.
Fotograf

Okänd