Tage Lundkvist i Lilla Pålstorp

Tage Lundkvist i Lilla Pålstorp
Tage Lundkvist, Lilla Pålstorp. Huvudman för Torups sparbank 1945 eller 1946, revisor 1947-1951
Fotograf

Okänd


Förening:

Västra Torups Hembygdsförening

Skapad av: Västra Torups Hembygdsförening (2011-12-28 20:30:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Torups Hembygdsförening (2019-12-31 11:40:25) Kontakta föreningen