Tage Lundkvist i Lilla Pålstorp

Tage Lundkvist i Lilla Pålstorp
Tage Lundkvist, Lilla Pålstorp. Huvudman för Torups sparbank 1945 eller 1946, revisor 1947-1951
Fotograf

Okänd