Styrelsen


Ordförande/Kassör: Vakant

Ordförande/Sekreterare: Jan-Olof Ekman

Ledamöter:

Olle Andersson, Börje Turesson, Birgith Landtborg och Vivianne Rydén,

Åke Nilsson, Mikael Berggren, Kjell Wernersson,

Styrelsesuppleanter:

Gunnar Jonsson, Åke Karlsson, Willy Söderström, Mona Asp.

Editerad av: Jan-Olof Ekman (2020-07-13 10:33:17)