Rydboholm - Ydre Rydbomåla 1:36, Rydsnäsvägen 16


Rydboholm - Ydre Rydbomåla 1:36, Rydsnäsvägen 16

I huset Rydboholm fanns troligen redan från början en speceri- och diverseaffär. Huset byggdes omkring 1850 och 1878 drev Nils Hendersson handel i byggnaden. Mellan åren 1904-1916 drevs affären av Karl J. Pettersson. Övertogs sedan av Gustaf Samuelsson som drev den fram till att Crispy och Gullan Carlsson övertog verksamheten. Även några av deras barn har drivit verksamheten som slutligen lades ner på 2000-talet. 

Image

Image

Förening:

Västra Ryds Hembygdsförening

Ändrad av: Västra Ryds Hembygdsförening (2019-09-23 12:31:29) Kontakta föreningen
Skapad av: Västra Ryds Hembygdsförening (2019-05-28 12:10:16) Kontakta föreningen