"Ydremarks" - Ydre Aggarp 1:44, Rydsnäsvägen 4


"Ydremarks" - Ydre Aggarp 1:44, Rydsnäsvägen 4

I början av Rydsnäsvägen ligger "Ydremarks", dvs det hus där Hans Ydremark, och senare hans son Lars, drev speceri- och manufakturaffär. Hans flyttade hit sin verksamhet från huset Solhaga men innan Hans flyttade hit sin verksmhet låg här tidigare Rydsnäs´hotell med konditor- och cafe´lokaler, matsalar, festsal, resanderum m m.

ImageImage

Förening:

Västra Ryds Hembygdsförening

Ändrad av: Västra Ryds Hembygdsförening (2019-09-23 12:37:00) Kontakta föreningen
Skapad av: Västra Ryds Hembygdsförening (2019-05-28 11:39:10) Kontakta föreningen